تولیدات

 
 -  گاز و مایع اکسیژن طبی و صنعتی تا خلوص 99/999 
             -  نیتروژن به صورت گاز تا خلوص 99/999 و مایع با خلوص 99/9
-  گاز آرگون تا خلوص 99/999                                   
-  گاز استیلن                                                           
-  دی اکسید کربن ( اطفاء حریق ، صنعتی ، خوراکی )   
 -  هوای خشک فشرده مصارف آزمایشگاهی ( Zero Air )
- شارژ اکیمولاتور در فشار و ظرفیتهای مختلف             
-  آمونیاک در سیلندر یا مخزن                                      
                           - شارژ سیلندر با شیرهای خاص یا یکبار مصرف ( مانند : هلیوم طبی و .... )
همچنین تأمین کننده انواع گازهای صنعتی/ آزمایشگاهی/ مدیکال/ میکس ( با هر میزان بالانس مورد نیاز ) و گازهای هیدروژن ، هلیوم ، متان ، پروپان ، نایتروس ، آنتونوکس ، SF6 ، CO و... میباشد .