محک گاز ( زیر مجموعه مجتمع فوگا )   آزمایشگاه همکار استاندارد
چنانچه قبل از پایان دوره بازرسی ، آسیبی به سیلندر وارد شود سیلندر باید حتماً در اسرع وقت جهت انجام آزمون و بازرسی به آزمایشگاههای تائید صلاحیت شده ( آکرودیته : دارای مجوز لازم برای بازرسی و آزمون و صدور گواهینامه نهایی ) ارسال شود
فوگا
 
فوگا 
تولید کننده انواع گاز

تأمین کننده انواع گازهای صنعتی /  آزمایشگاهی / مدیکال / میکس

ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی

بزرگترین آزمایشگاه تست سیلندر در کشور


چنانچه قبل از پایان دوره بازرسی ، آسیبی به سیلندر وارد شود سیلندر باید حتماً در اسرع وقت جهت انجام آزمون و بازرسی به آزمایشگاههای تائید صلاحیت شده ( آکرودیته : دارای مجوز لازم برای بازرسی و آزمون و صدور گواهینامه نهایی ) ارسال شود 

 

فوگا

(صنایع فلز و گاز ایران )

شرکت محک گازارشد فن

(مسؤلیت محدود)


ارائه هر سیلندر برای بازرسی دوره ای به آزمایشگاه تائید صلاحیت شده طبق مفاد صریح استاندارد ( 6792 ) از مسئولیت های مالک یا استفاده کننده از سیلندر است و شارژ کنند ه های سیلندر مجاز به پر کردن سیلندرهایی که تاریخ بازرسی و آزمون دوره ای آنها گذشته و بازرسی دوره ای نشده اند ، نمی باشند . 

گالری تصاویر